วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 3 รายการ เขตพิจิตร ภาค 6 โดยวิธีตกลงราคา “