วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง เขตสะพานใหม่ ภาค 1 โดยวิธีตกลงราคา “

“ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง เขตสะพานใหม่ ภาค 1 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

107,000.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร