วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ธนาคารออมสิน สาขาสุขอนันต์ปาร์ค เขตสระบุรี ภาค 14 โดยวิธีตกลงราคา “

“ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ธนาคารออมสิน สาขาสุขอนันต์ปาร์ค เขตสระบุรี ภาค 14 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

108,600.00

วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร