วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงาน สำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 138,490.10 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงาน สำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 138,490.10 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

148,300.00

วันที่ประกาศ : 11 เม.ย. 2566
Skip to content