วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์สำนักงาน

ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์สำนักงาน

วงเงินงบประมาณ

1,590,000.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.ย. 2565
Skip to content