วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชําระ (เพิ่มเติม) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2561”

“ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชําระ (เพิ่มเติม) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2561”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content