วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อของสมนาคุณลูกค้าที่ฝากสลากออมสินพิเศษหรือสลากดิจิทัลจำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คิวบิค เจมส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 348,615.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจเทะ้บียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ซื้อของสมนาคุณลูกค้าที่ฝากสลากออมสินพิเศษหรือสลากดิจิทัลจำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คิวบิค เจมส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 348,615.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจเทะ้บียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

348,615.00

วันที่ประกาศ : 9 มี.ค. 2565
Skip to content