วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อขนมไหว้พระจันทร์พร้อมบรรจุภัณฑ์สำหรับมอบลูกค้ารายใหญ่ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าขอแจก

ซื้อขนมไหว้พระจันทร์พร้อมบรรจุภัณฑ์สำหรับมอบลูกค้ารายใหญ่ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าขอแจก

วงเงินงบประมาณ

831,600.00

วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 2565