วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อการ Upgrade License DDoS พร้อมจ้างบำรุงรักษา Subscription ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ IT Infrastructure and Security

ซื้อการ Upgrade License DDoS พร้อมจ้างบำรุงรักษา Subscription ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ IT Infrastructure and Security

วงเงินงบประมาณ

4,718,800.00

วันที่ประกาศ : 5 ก.ค. 2565
Skip to content