วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อการจัดซื้อสิทธิการใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Team โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดต้าเอ๊กซ์เพรส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 297,952.20 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อการจัดซื้อสิทธิการใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Team โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดต้าเอ๊กซ์เพรส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 297,952.20 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

297,952.20

วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2565
Skip to content