วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ4 8 แกรม ( ฉลากเขียว มอก. ) จำนวน 400,000 รีม ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ4 8 แกรม ( ฉลากเขียว มอก. ) จำนวน 400,000 รีม ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content