วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อกระดาษชำระ 3,852 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี คอมเมอร์ส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 199,899.54 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อกระดาษชำระ 3,852 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี คอมเมอร์ส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 199,899.54 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

200,000.00

วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 2566
Skip to content