วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้้างเหมาบริการโครงการนำผู้บริหารและคณะทำงาน TQA/SEPA ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคคลากร และ โครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

จ้้างเหมาบริการโครงการนำผู้บริหารและคณะทำงาน TQA/SEPA ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคคลากร และ โครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content