วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้าง ทำกล่องแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภร์ณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก็ท เดอะ บอกซ์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 168,525.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้าง ทำกล่องแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภร์ณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก็ท เดอะ บอกซ์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 168,525.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

168,252.00

วันที่ประกาศ : 1 เม.ย. 2565
Skip to content