วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2561”

“จ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2561”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content