วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างโครงการพัฒนาระบบ Alternative Credit Scoring ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาแบบจำลอง Alternative Credit Scoring

จ้างโครงการพัฒนาระบบ Alternative Credit Scoring ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาแบบจำลอง Alternative Credit Scoring

วงเงินงบประมาณ

21,162,800.00

วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 2565
Skip to content