วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > จ้างเหมาเฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์ 24×7 พร้อม Cyber Drill ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

จ้างเหมาเฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์ 24×7 พร้อม Cyber Drill ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

12,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

12,000,000.00

วันที่ประกาศ : 4 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร