วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง และเก็บรักษาสื่อคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 245,244.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง และเก็บรักษาสื่อคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 245,244.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

245,244.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2564
Skip to content