วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างเหมาบริการ รับ ส่ง และเก็บรักษาสื่อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 245,244.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง “

“จ้างเหมาบริการ รับ ส่ง และเก็บรักษาสื่อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 245,244.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content