วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการให้บริการดูแลบริหารจัดการระบบ GSB WISDOM ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน

จ้างเหมาบริการให้บริการดูแลบริหารจัดการระบบ GSB WISDOM ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

2,900,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2565
Skip to content