วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างเหมาบริการเปลี่ยนเทป Backup ของระบบงานต่างๆ ที่ติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งที่ 2 (Interlink) จาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)”

“จ้างเหมาบริการเปลี่ยนเทป Backup ของระบบงานต่างๆ ที่ติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งที่ 2 (Interlink) จาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content