วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างเหมาบริการเปลี่ยนเทป Backup ระบบงานต่างๆ ที่ติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งที่ 2 (INTERLINK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 192,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนเทป Backup ระบบงานต่างๆ ที่ติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งที่ 2 (INTERLINK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 192,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content