วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างเหมาบริการเก็บรักษาเอกสาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม 2562 โดยใช้ประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ “

“จ้างเหมาบริการเก็บรักษาเอกสาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม 2562 โดยใช้ประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content