วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการศูนย์รับเลี้ยงเด็กธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพัน

จ้างเหมาบริการศูนย์รับเลี้ยงเด็กธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพัน

วงเงินงบประมาณ

4,032,000.00

วันที่ประกาศ : 12 ม.ค. 2567
Skip to content