วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “จ้างเหมาบริการศิลปินในงานเลี้ยงฉลองชัยในช่วงกลางคืน สำหรับกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปี 2562 GSB SPORTS DAY 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมโน มิวสิค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 492,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง “

“จ้างเหมาบริการศิลปินในงานเลี้ยงฉลองชัยในช่วงกลางคืน สำหรับกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปี 2562 GSB SPORTS DAY 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมโน มิวสิค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 492,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content