วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง และเก็บรักษาสื่ิอคอมพิวเตอรื ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอออน เมาน์เทน(ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 490,488.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง และเก็บรักษาสื่ิอคอมพิวเตอรื ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอออน เมาน์เทน(ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 490,488.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

490,488.00

วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2565
Skip to content