วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.2564 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่ารักษาความปลอดภัย

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.2564 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่ารักษาความปลอดภัย

วงเงินงบประมาณ

960,000.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2564
Skip to content