วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการระบบ API Container Security Phase 2 ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้าน Security

จ้างเหมาบริการระบบ API Container Security Phase 2 ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้าน Security

วงเงินงบประมาณ

46,350,000.00

วันที่ประกาศ : 21 มิ.ย. 2567
Skip to content