วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการ ระบบสะสมคะแนนและการจัดการของรางวัล โครงการ GSB Way Point ระยะเวลา 24 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพัน

จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการ ระบบสะสมคะแนนและการจัดการของรางวัล โครงการ GSB Way Point ระยะเวลา 24 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพัน

วงเงินงบประมาณ

3,235,500.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2566
Skip to content