วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง (GAP Analysis) และจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชีปัจจุบัน กับมาตรฐาน TFRS 9” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง (GAP Analysis) และจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชีปัจจุบัน กับมาตรฐาน TFRS 9” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

วงเงินงบประมาณ

520,000.00

วันที่ประกาศ : 8 มี.ค. 2566
Skip to content