วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Predictive Project Management และหลักสูตร Agile Project Management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บริษัท โนวเลดเจอร์ จำกัด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 317,790.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Predictive Project Management และหลักสูตร Agile Project Management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บริษัท โนวเลดเจอร์ จำกัด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 317,790.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

317,790.00

วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2565
Skip to content