วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Data & Digital Transformation for Executives ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.2564 โดยใช้งบประมาณจาก : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันพนักงาน

จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Data & Digital Transformation for Executives ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.2564 โดยใช้งบประมาณจาก : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันพนักงาน

วงเงินงบประมาณ

1,500,000.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 2564
Skip to content