วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำแผนวัดระดับความรู้และแผนพัฒนาบุคลากรด้านสินเชื่อ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำแผนวัดระดับความรู้และแผนพัฒนาบุคลากรด้านสินเชื่อ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

วงเงินงบประมาณ

2,950,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ต.ค. 2564
Skip to content