วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร The Counselor Sales Alpha pearl โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 483,618.60 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร The Counselor Sales Alpha pearl โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 483,618.60 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

483,618.60

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2564
Skip to content