วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการพัฒนาบุุคลากรฝึกอบรมโครงการ GSB Talent Innovation Immersion Lab Grand Slam ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

จ้างเหมาบริการพัฒนาบุุคลากรฝึกอบรมโครงการ GSB Talent Innovation Immersion Lab Grand Slam ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

วงเงินงบประมาณ

2,590,000.00

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2564
Skip to content