วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

วงเงินงบประมาณ

1,631,720.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.ค. 2563
Skip to content