วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 2 ปี (24 เดือน) จำนวน 110 อัตรา ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 2 ปี (24 เดือน) จำนวน 110 อัตรา ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

36,157,440.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2565
Skip to content