วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงกระบวนการสินเชื่ออย่างบูรณาการ

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงกระบวนการสินเชื่ออย่างบูรณาการ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content