วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการบริหารจัดการ Facebook Closed Group เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ (Event and Communication of Practice) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

จ้างเหมาบริการบริหารจัดการ Facebook Closed Group เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ (Event and Communication of Practice) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

วงเงินงบประมาณ

900,000.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2564
Skip to content