วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการบริษัทภายนอกเติมเงินและควบคุมดูแลเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง ก.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่น ๆ

จ้างเหมาบริการบริษัทภายนอกเติมเงินและควบคุมดูแลเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง ก.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่น ๆ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content