วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างเหมาบริการที่เก็บครุภัณฑ์ สิ่งของ วัตถุโบราณและอุปกรณ์ประกอบการแสดงพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษํท บางกอก ขนย้าย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 180,696.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างเหมาบริการที่เก็บครุภัณฑ์ สิ่งของ วัตถุโบราณและอุปกรณ์ประกอบการแสดงพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษํท บางกอก ขนย้าย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 180,696.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content