วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 3 โดยวิธีตกลงราคา

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 3 โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

138,000.00

วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร