วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมโครงการประกวดโมเดลธุรกิจสู่บทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank Business Case Challenge) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการยกระดับการบริหารจัดการนวัตกรรม

จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมโครงการประกวดโมเดลธุรกิจสู่บทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank Business Case Challenge) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการยกระดับการบริหารจัดการนวัตกรรม

วงเงินงบประมาณ

4,000,000.00

วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 2565
Skip to content