วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม โครงการ GSB Innovation Hackathon 2021 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากรธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2564 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการ GSB Innovation Hackathon 2021 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากรธนาคารออมสิน

จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม โครงการ GSB Innovation Hackathon 2021 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากรธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2564 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการ GSB Innovation Hackathon 2021 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากรธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

900,000.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2564
Skip to content