วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการจัดการและบริการข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลกร

จ้างเหมาบริการจัดการและบริการข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลกร

วงเงินงบประมาณ

1,600,000.00

วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2566
Skip to content