วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเพื่อดำเนินการนำข้อมูลจาก Google Marketing Platform มาทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการสื่อและการตลาดดิจิทัล

จ้างเพื่อดำเนินการนำข้อมูลจาก Google Marketing Platform มาทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการสื่อและการตลาดดิจิทัล

วงเงินงบประมาณ

6,300,000.00

วันที่ประกาศ : 11 มี.ค. 2565
Skip to content