วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน และเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาธนาคารออมสินทางโรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

จ้างเผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน และเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาธนาคารออมสินทางโรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

วงเงินงบประมาณ

10,000,000.00

วันที่ประกาศ : 27 มิ.ย. 2565