วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้าอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ทดแทนของเดิมบริเวณหลังอาคาร 1) พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมห้องไฟฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่

จ้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้าอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ทดแทนของเดิมบริเวณหลังอาคาร 1) พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมห้องไฟฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่

วงเงินงบประมาณ

942,500.00

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2564