วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างออกแบบ และจัดกิจกรรม Thailand Street Food By GSB ภายใต้ชื่องาน “”Street Food Festival 2018″” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ Thailand Street Food By GSB”

“จ้างออกแบบ และจัดกิจกรรม Thailand Street Food By GSB ภายใต้ชื่องาน “”Street Food Festival 2018″” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ Thailand Street Food By GSB”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content