วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ตกแต่งสถานที่สำหรับเทศกาลคริสต์มาส และวาระปีใหม่ ปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

จ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ตกแต่งสถานที่สำหรับเทศกาลคริสต์มาส และวาระปีใหม่ ปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

1,000,000.00

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2566
Skip to content